xCode proje dosyaları ve klasörleri

vfu85Projemizi “Emply Application” olarak açtığımızdan sadece AppDelegate adlı dosyayı eklemiştir.

AppDelegate: Uygulamanın ana dosyasıdır. Uygulama ilk açıldığında bu dosya üzerindeki metotlar çağırılır ve uygulama ilk ekranı bu dosya üzerinden yükler. Aynı zamanda uygulamanın arka plandan gelme ya da bir uyarı yoluyla uyandırılması durumunda uyarılan metotlar da bu dosyanın içindedir.
ViewContoller: Her bir view controller bir ekranı temsil eder. Bir ekran xib dosyasından oluşturulabileceği gibi kod yoluyla da oluşturulabilir. Ekranların hareketlerini ve amaçlarını kontrol eden fonksiyonları barındıran dosyalara View Controller adı verilir.
Xib dosyaları: Bunlar Interface Builder yardımıyla oluşturulmuş ekranın tasarımına dair yardımcı dosyalardır. Bir ekrandaki öğeleri ’un içinde gelen Interface Builder yardımıyla oluşturabileceğiniz gibi programlama yoluyla da oluşturabilirsiniz. Interface Builder tasarım aşamasında kolaylık sağlayacaktır.
Supporting Files: Bu klasör içinde yardımcı dosyaları tutabilirsiniz. Bunların en önemlisi Info.plistdosyasıdır. Uygulamanın özelliklerini barındıran bu dosya işletim sistemi tarafından okunur ve uygulama adı, simge resmi gibi özellikler bu dosyadaki bilgilere göre belirlenir.
Frameworks: Bu klasör altında uygulamanın kullandığı kütüphaneler yer almaktadır. Uygulamamıza harita, uygulama içi satın alma gibi özellikler ekledikçe yeni kütüphanelerimiz burada yer alacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir