Oğuz Han Türk-Hun İmparatorluğunun Kurucusu Ölümü M.Ö.(179)

Oguz-Han__6690572_0

Bulcar Han’ın oğlu olan Teoman Han,annesi Ay Han’dır,kahramanlıkları ve zaferleri “ Han Destanı” ile Türk milletine mal olmuş bir hükümdardır.

anasından bir defa süt emdi.Konuşmaya başladı;çiğ et ile kımız istedi.Kırkıncı gün yürüdü,güreşmeye,ata binmeye,geyik avlamaya başladı.Büyüdükçe bileği bükülmez bir yiğit oldu.

Delikanlılık çağında civar ormanda yaşayan bir canavar vardı.Onu tek başına öldürüp başını kesti.Bu olaydan sonra civardaki aşiret reisleri onun gök bayrağı altında toplandılar.

birgün buzdağı üzerinde otağını kurmuştu.Tan yeri ağırırken otağı çıktı.Bozkurt kendisine “Ey Oğuz artık ben önde yürüyeceğim”  dedi.

Oğuz Han,Bozkurt’un peşinde bir çok diyar dolaştı,pek çok savaşlar verdi.Bir çok ülkeler fethetti.Kurduğu büyük Türk devletinin sınırlarını Japon Denizi’nden Volga Irmağına kadar genişletti.Çinlileri büyük bir yenilgiye uğratarak zaferler kazandı.

Oğuz Han bütün Türk boylarını bayrağı altında topladı.Türkler kendisine,gök kudreti anlamına gelen “Tanrı Kut” dediler.

Altı oğlu oldu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir