Mevlana Celaleddini Rumi Kimdir

mevlana

Büyük Türk düşünürü,şair ve Mevlevi tarikatının öncüsüdür.1207-1273 Belih’de doğdu.Babası Bahaddin Veled o zamanın en değerli bilginlerindendir.Bahaddin Veled ailesi ile Belih’den ayrıldı.Bağdat yolu ile Anadolu’ya geldi.Devrin ünlü hükümdarlarından Alaeddin Keykubat Bahaddin Veled’i Konya’ya çağırdı.Bahaddin Veled Konya’ya varınca Alaeddin Keykubat ona büyük saygı gösterdi.Devlet idaresinde birçok yetkiler verdi.Bahaddin Veled 1231 yılında öldü.Alaeddin Keykubat’ın isteği üzerine Celaleddin babasının yerine geçti. Fıkıh ve din bilimleri hakkında dersler verdi.Bir gezgin olan Tebriz’li Şems’in Konya’ya gelmesi ve ayrılmasına dayanamayan ,Şems’in etkisinde kalarak büyük bir şair olmasını sağladı. suçlu,suçsuz tüm insanları aşk sevgisi ile seviyordu.Ona göre hakkı hakta görüp onu suçsuz iyi ve kötü diye bir şey kalmıyordu. bu inancını tasavvuf hayatında uyguladı.Kadınları,çocukları,suçluları,hastaları ayrı tutmadan herkese sevgi ile davranırdı.’nın başlıca eserlerinden olan Mesnevi öğretici ve yorumlayıcı niteliktedir.25700 beyitten oluşur.Divan-ı Kebir(Büyük Divan) ’nın gazellerini ve rubailerini içine alır.Fih Ma Fih(Ne varsa içindedir.) ’nın naazlarında ve toplantılarda yaptığı konuşmalardan meydana gelen eseri Meclisi-Şeba(Yedi Öğüt) denilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir