csharp’ta değişken türleri ve tanımlamaları

c# ‘da değişken tanımlamak ;

değişken_turu değişken;

üstteki şekilde değişken tanımlaması yapıyoruz.

A ) Tam Sayı Tipleri

a) Sbyte ( -128 ile +128 arası değerler)

Sbyte smt;

b) Byte ( 0 ile 255 arası )

Byte smt ;

c) short  ( -32.768 ile +32.767 arası )

d) ushort ( 0 ile 65.535 arası )

e) int ( – 2.147.483.648 ile  + 2.147.453.647 arası )

f ) uint ( 0 ile 4.294.967.295 arası )

g) long

h) ulong

B ) Ondalıklı Sayı Tipleri

a) Float

b) Double

c) Decimal

C) String Veri Türleri

a ) string ( metin ifadeleri için )

b) char ( tek karakterler için )

c) bool ( true ve false değerleri için )

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir